Provozní podmínky

- Na serveru je možné nabízet pouze služby spojené s restaurační činností, nebo činnosti související se stravováním. Nabízení jiných služeb, nebo prezentace jiných firem pouze se souhlasem provozovatele serveru.
- Je zakázáno nabízení jakýchkoliv sexuálních či jiných služeb, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo státu, ve které má inzerent zájem o prezentaci. Rovněž je zakázáno vkládat erotické texty, či obrázky, nebo takové které mohou být chápány ve smyslu podněcování násilí či rasizmu. Vkládání HTML(i jyných) tagů to textů a poznámek, jen se svolením administrátora.
- Autoři serveru nenesou zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené prezentací společností, jejich zákazníky, nebo třetími osobami. Za škody vzniklé výpadkem serveru, nebo nedostupností nabídky, či poptávky na stránkách. Rovněž neodpovídají za texty či nabídky uveřejněné registrovanými společnostmi a zákazníky.
- Za úplnost a kvalitu zveřejněných údajů o společnosti odpovídá zadavtel.
- Uživatel i inzerující je povinen vyplnit pravdivě veškeré údaje, které jsou označeny jako povinné.
- Na žádost zástupce společnosti, nebo inzerujícího je možné veškeré ním zapsané údaje na server vymazat z databáze.
- Při porušení všeobecných, nebo obchodních podmínek, mají autoři serveru právo vymazat z databáze veškeré údaje spojené s uživatelem, či inzerujícím a znemožnit mu pozdější opětnou registraci do systému. Popř. uvést uživatele do černé listiny a upozornit na jeho nekorektní chování uživatele serveru.
- Autoři serveru se zavazují, že nebudou zasahovat do informací zadaných uživatelem, nedojde-li k porušení všeobecných provozních podmínek, nepožáda-li o jejich změnu uživatel, nebo budou-li údaje zadány nekorektně.
- Duplikování či poskytování informací ze systému bez souhlasu autorů je zakázáno. Veškeré údaje či grafika na serveru podléhají zákonu o autorských právech.
- Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování a zobrazování těchto informací na stránkách. S vý?še uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
- Změna provozních podmínek vyhrazena.

Copyright © 2003 Diarek & www.dopravit.cz