zpět na titulní stránku - jidlo.dopravit.cz
Místo pro Vaši reklamu? Přejeme Vám dobrou chuť
-Vyhledávání
-Seznam
-Hodnocení
-Vložit společnost
-Diskuze
-Články/seriály
-O nás

reklama
Vizitky
trička s potiskem
reklamní předměty
letáky
...
Hodnocení:
6eVLCxQP ohodnotil restauraci Pohoda Bar10.11.2013
Kvalita jídla:4 - 4
Velikost porce:5 - 5
Kvalita nápojů:1 - 1
Obsluha - ochota:2 - 2
Rychlost:3 - 3
Atmosféra / prostředí:0 - nehodnoceno
Ceny:3 - 3
Celkový dojem:2 - 2
Komentář:Hned po ne1vratu jsem vledtla rovnfdma nohama do pravconedho procesu, takĹľe všichni faÄŤastnedci uĹľ te9měř všechno Ĺ™ekli a napsali.Byli jsme predma parta a všichni jsme vaĹ™ili, jedli a bavili se jako o Ĺľivot. Zjistili jsme, Ĺľe pepĹ™ celfd je pro maÄŹarskou kuchyni zcela nepostradatelnfd a propĹŻjÄŤuje jed netušene9 pĹŻvaby, ktere9 tÄ›m, kteĹ™ed se akce nezfaÄŤastnili, zĹŻstanou navĹľdy utajeny. NauÄŤili jsme se kuchat a filetovat rybky. Kapra šupinate9ho jsme prove1zeli pĹ™i ze1vÄ›ru jeho plavby Ĺľivotem od vylovened ze dna hluboke9ho barelu pĹ™es milosrdne9 a rychle9 odnÄ›ted Ĺľivota, elegantned zbavened šupin a vykuche1ned aĹľ po jeho zakomponove1ned do vynikajedcedho halaszle. MaÄŹarsko na snÄ›hu jsme zahe1jili kvalitnÄ› Ĺ™etedzkujedced tĹ™ešĹ?ovou pe1lenkou a konÄŤili vfdbornfdm vednem. Jen tak mimochodem se ne1m dostalo osvÄ›ty stran kre1jened cibule a broušened nožů za pomoci ocedlky a brousku. DozvÄ›dÄ›li jsme se, jak zache1zet s hovÄ›zed svedÄŤkovou a vepĹ™ovou panenkou. KromÄ› všech tÄ›ch v mrazu vyrobenfdch maÄŹarskfdch dobrot jsme ochutnali ještÄ› dalšed poklady, ktere9 faÄŤastnedci dovezli z vlastned produkce a vlastnedch zdrojĹŻ, napĹ™edklad taĹľenfd štrfadl a dort z Cateringu RaM nebo francouzske9 rillettes, dome1ced paštiku a sfdry od olivovfdch a moĹ™skfdch holek. MimoĹ™e1dne9, intenzivned a nezapomenutelne9 byly trezorove9 kozed sfdry. BoĹľske9 byly dvojctihodne9 kole1ÄŤky.Naši hostitele9 s ne1mi mÄ›li nekoneÄŤnou trpÄ›livost, za coĹľ jim ze srdce dÄ›kujeme, i kdyĹľ bychom je za to mÄ›li spedš nosit na rukou. ObyÄŤejne1 psane1 slova nedoke1Ĺľou dostateÄŤnÄ› vfdstiĹľnÄ› vyje1dĹ™it jejich laskavost a dobrotu.Ĺ e9fem, mozkem a hnacedm motorem cele9 akce byl Rachad. Všichni dobĹ™e vedme, Ĺľe bez nÄ›j by to nikdy nebylo ono a ani by to bez nÄ›j nešlo.Lidi, byl to be1jeÄŤnfd vedkend, uĹľ se na ve1s všechny těšedm na dalšed akci!

Zpět


Nabídka:
Brno:Není
Olomouc:Není
Ostrava:Pizzerie Fontána
Plzeň:Není
Praha:Není
další města


    


Copyright © 2004 Diarek & www.dopravit.cz

Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování a zobrazování těchto informací na stránkách. S výš?e uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.